Denmark

Det gode samarbejde mellem Product Owner og Scrum Master

Nov 21, 2019

Share

Et agilt arbejdsmiljø med Scrum metodologier stiller store krav til Product Owner og Scrum Master. Men deres roller kan overlappe på vigtige områder, hvorfor en klar rollefordeling og kommunikation er vigtig fra starten af, hvis samarbejdet skal blive en succes, lyder det fra eksperten.

Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at integrere digitale teknologier. Det fastslår en 2019 rapport fra den Europæiske Kommission, der placerer Danmark på en samlet 4. plads på trods af, at erhvervslivet gang på gang har svært ved at tiltrækker kandidater med de rette it-kompetencer.
En af drivkræfterne bag den høje digitaliseringsgrad findes i samarbejdet med eksterne leverandører, der bedre kan tiltrække de IT-kompetencer, danske virksomheder efterspørger. Men med stærke IT-kompetencer følger et lige så stort krav til samarbejdet, fortæller Thomas Riise, Delivery Director hos Nodes, og understreger, at en klar rollefordeling mellem involverede parter er fundamentet for ethvert succesfuldt samarbejde.

En digital løsning kan på mange måder sammenlignes med en tilbygning. Fundamentet skal være på plads, og den skal kunne integreres med det system, der allerede er i brug. Derfor risikerer mange virksomheder at brænde fingrene, hvis samarbejdspartneren hovedsageligt vurderes på pris frem for kvalitet, renomé og ekspertise.

 

Product Owneren er limen mellem samarbejdspartner og virksomhed

Mens Scrum Masteren og udviklingsteamet står for udvikling af produktet, er Product Owneren ansvarlig for at sætte kursen på projektet. PO’en afgør, hvilke features produktet skal indeholde, og hvordan disse skal prioriteres i udviklingsfaserne. Med andre ord er backloggen et af de vigtigste områder for PO’en.

“Et godt fundament for ethvert samarbejde er, at alle forstår deres roller. En PO har altid ansvaret for at vedligeholde backloggen og sikre, at at den er up-to-date”, fortæller Thomas Riise og pointerer, at man som ekstern leverandør godt kan rådgive på området, men at ansvaret og prioritering af rækkefølgen altid ligger hos PO’en.

Med et fuldt overblik over backloggen er PO’en også bedre i stand til at varetage virksomhedens interne stakeholdere. PO’en fungerer som bindeleddet mellem resten af Scrum-teamet og virksomheden, hvorfor personen altid skal være helt opdateret på projektet.

“For os som samarbejdspartner handler det i den grad om at give PO’en alle de rigtige værktøjer til at håndtere baglandet”. PO’en er bindeleddet, der holder hele projektet sammen, og derfor er en af vores vigtigste opgaver at holde PO’en i loopet om alt, hvad der foregår”, fortæller Thomas Riise.

Udviklingen af digitale produkter er altid præget af kompleksitet, da mængden af information kan være overvældende. En klar strategi for samarbejdet mellem PO’en og Scrum Masteren er derfor nødvendig, hvis teamet skal bevare overblikket. Er der ikke klare kommunikationslinjer mellem parterne, kan der for alvor opstå problemer.

Klare kommunikationskanaler skaber gennemsigtighed

For at holde tov i hele projektet er tilgængelighed og gennemsigtighed to nøglebegreber i samarbejdet mellem leverandør og virksomhed. Det skal være så nemt som overhovedet muligt for PO’en at følge alle aspekter i projektet.

“Når vi udvikler digitale produkter sammen med vores kunder, er det fast procedure, at virksomheden altid har direkte adgang til vores udviklere. En PO kan altid følge med i vores arbejde gennem programmer som for eksempel Jira. Derudover har de også direkte kontakt til os via Slack eller telefon”, fortæller Thomas Riise.

En klar rollefordeling samt tilgængelighed og gennemsigtighed i hele projektet er vigtige ingredienser i opskriften på et succesfuldt samarbejde. Er grundbasen først lagt, kan en PO og en Scrum Master arbejde tættere sammen for at skabe den bedst mulige MVP.

3 områder, hvor PO’en og ScrumMaster skaber stærke resultater sammen

Rollerne kan af og til overlappe, og det stiller høje krav til samarbejdet. Det fælles mål bør være at skabe en MVP gennem agile arbejdsmetoder, og det sker ved at samarbejde på især 3 områder:

  • Vedligeholdelse af backloggen

Mens Product Owneren er ansvarlig for backloggen, er Scrum Masteren en stærk ressource, der kan og bør trækkes på. Med friske resultater i baghovedet fra en netop overstået sprint kan Scrum Masteren understøtte PO’ens arbejde, så næste sprint forløber på samme måde, eller endnu bedre

  • Visionen for produktet

PO’en er ansvarlig for den overordnede vision bag produktet, men Scrum Master spiller en vigtig rolle i at videreformidle tankerne til udviklingsteamet og sikre, at de holder kursen. Målet med produktet skal være klart for begge parter, hvorfor et tæt samarbejde er vigtigt.

  • Klar kommunikation mellem alle involverede parter

Alle er ansvarlige for klar kommunikation mellem de involverede parter. Transparens er nøgleordet. PO’en og Scrum Masteren bør afstemme hvordan, hvornår og hvad, der kommunikeres. Er begge parter inde over processen skabes de bedste forudsætninger for succes og fremdrift.

Latest news View all